معرفی دستگاه های آب یاب :

امروزه کمبود منابع آب طبیعی در بیشتر مناطق کشور وجود دارد. این کمبود باعث اهمیت یافتن کشف کردن و بهره برداری از منابع و سفره های آب زیر زمینی شده است. از طرفی پروژه های بزرگ آب یابی و حفاری هزینه های بالایی دارد و از دسترس مردم عادی خارج است.

روش های مختلف آب یابی :

امروزه روش های بسیار متفاوت و گوناگونی برای آب یابی وجود دارد. از جمله روش های سنتی و مدرنی که وجود دارد، روش های ژئو فیزیکی به دلیل نتایج بسیار مطلوبی که در کارنامه ی خود داشته است مورد توجه قرار گرفته است.

روش ژئو فیزیکی :

در این روش که جریان الکتریکی به وسیله ی الکترود هایی به زمین منتقل می شود. به این ترتیب اختلاف جریان تولید شده در زمین به وسیله ی الکترود های دیگر اندازه گیری می شود. این داده ها توسط برنامه های مخصوصی تحلیل و بررسی می شود و سپس نوع خاک تشخیص داده می شود و احتمال وجود آب نیز بیان می شود.

جمع بندی :

دستگاه های آب یاب یکی از مهم ترین و اساسی ترین دستگاه های ردیاب در حال حاضر و در آینده می باشند. چون همانطور که می دانید در آینده کمبود آب طبیعی معضل بزرگی خواهد بود به این ترتیب می توانیم اهمیت دستگاه های آب یاب را درک کنیم.