سفید خانه ها: علائم و نشانه های سفید

خانه ها به دودسته تقسیم میشوند که عبارتند از :

۱ نشانه‌های روی زمین
۲نشانه‌های زیره زمین یا در حین حفاری

 

۱ نشانه‌های روی زمین ;

سفیدخانه ها در اندازه هایه مختلف وجود دارن که کوچکترین آنها سی سانت در سی سانت میباشد بیشتر موارد استفاده آنها در قبوره قبل از اسلام میباشد معمولا این سفید خانه ها متراژ بالایی ندارن در حدود یک الی یک ونیم متری در زیر سر یا مرده ساخته میشوند.

در سفید خانه هایه یک در یک یا دو در دو به بالا معمولا در داخله تل ،تخت دست ساز کوچک،تپه کوچک،سینه ماهور،سردابه ویا تپه هایه گرده ماهی که حفاری آن بسیار سخت میباشد وعمق آن از ۶متر به بالا میباشد

نشانه هایی که برا سفید خانه ها به کار میرود عبارتند از:

۱تخته سنگ یک ونیم در یک ونیم به شکل دایره یا مستطیل ویا برگ توت
۲مجسمه ماهی
۳مجسمه گاو نشسته
۴سنگ آدمک
۵مجسمه شیر
۶سنگ مخروطی یا همان کله قندی
۷تل خاکی
۸درختان خاص مثله داغدغان
۹دایره کنده کاری رویه سنگ
۱۰سم اسب
۱۱مجسمه فیل ونشانه ها یه دیگه

-۲ علائم زیره زمین

اول به سا ختار لایه گذاری می پر دازیم :
لایه اول بستگی به خاک منطقه داره حدود هفتاد سانتیمتر الی یک متر
لایه دوم خاک قاطی شده با نرمه زغال
لایه سوم آهک
چهارم خاکستر
پنجم خاک پخته شده
ششم خاک کوبیده شده یا قلوه سنگ

که ضخامت هر لایه از ۲۰ سانت تجاوز نمیکند ارتفاع کله لایه ها صد وبیست سانت میباشد تعدادوقطر لایه ها در همه جا یکسان نمیباشد بستگی به بزرگی وعمق سفید خانه تعیین میشود.
معمولا برای سفیدخانه هایه بزرگ دو در دو یا بزرگتر این لایه ها چند بار تکرار میشود عمق کلی از سه متر بالاتر میباشد.

برای حفاظت از سفید خانه هایه دونیم در دونیم منطقه ای به مساحت پانزده در پانزده متر یا بیشتر بستگی به شرایط اقلیمی استحکام زمین لایه گذاری کرده وبا سنگ چین می بنندن و به هم چفت می کنن تا در برابر زلزله وآب نفوذ نا پذیر باشد بستگی به آب هوای منطقه از ماسه نرم نیز در لایه های آخر وقلوه سنگ در اول استفادهمیشود.

سفیدخانه ها یا بصورت گنبدی یا با تخته سنگ هایه بزرگ در برابر فشار خاک محافظت میشوند.

علائم مورد استفاده در حین حفاری عبارتنداز:

استخوان،کوز ه شکسته سالم ولعابدار،سنگ هندسی تراش خورده مثله مثلث ،تخم مرغ سالم وپوسته شکسته ،تنورک ساخته شده از خشت یا ساروج ،دایره ، آجر مربع یا مستطیل ،سنگ تراش خورده به شکل پیکان وچکمه،اسکلت مار ،استخوان دم حیوانات ،استخوان فک وپارو وکتف، استخوان پرنده البته نمیتوان همه چیز رو به صورت دقیق گفت چون پیشبینی نمیشه کرد ولی اینها مواردی هستند که در اکثثر یا اغلب امکان دیده شده اند.
دوستان هر کدوم از این علائم بالا معنی خاصه خودشون رو دارن .